ALPHA en de OMEGA

   UA-2144327-1>

               A   en  Ω

Dit zijn de eerste  en laatste letters van het Grieksche alphabet. Alpha en  Omega. In de bijbel aangegeven als het begin en het einde.  ‘Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde; Openbaring 22:13. In het  einde van de Bijbel wordt verwezen naar het begin.                                                                                                   De huwelijks bijbel welke mijn vrouw, Toos de Bruijn en ik bij ons huwelijk, 7 oktober 1955  ontvingen, heeft op de voorpagina niet deze tekst maar wel de tekens A  Ω, Alpha en Omega. Als tekst staat aan gegeven; Zo blijven dan. Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 1 Corinthiers 13:13.

Voor mijn overleden Toos en mij zelf hebben wij bij ons huwelijk en ons te leven leven, elkander beloofd  te gaan tussen de Alpha en de Omega tot de dood ons zou scheiden.    Daarbij te navigeren met geloof hoop en liefde.

De teksten het begin en het einde  en geloof, hoop en liefde hebben wij altoos tijdens ons 62 jaren gehuwd zijn als een  wapenschild beschouwd.    Onderstand de interpretatie over de Bijbeltekst van Toos en Nico op 30 jun 1969 na bijna 14 jaren huwelijk

            Geloof, iets dat niet is te omvatten
in je handen, of betrekken in debatten
Geloven in jezelf en die dicht nabije ander,
geloven in je beiden, geloven in elkander.
De kracht van geloof niet onderschatten.

Hoop, komend van een gunstige biotoop
vele kleuren op hun gedane levensloop.
Gezondheid en geluk deel mag worden,
bij het nemen der komende vele horden.
Na elke horde een nieuwe kaleidoscoop.

Liefde, het belangrijkste in ons leven
Sluimerend al in de genen geweven.
Toos en Nico, verbonden, als twee gelieven

kunnen stormen en ruwe zeeën door klieven.
Willen, kunnen en zullen elkander met liefde omgeven

        Er is een pagina aan besteed om reden dat alleen de geschreven letters Alpha en Omega in de opening site leidde tot vragen.

Nicolaas.