ALPHA en de OMEGA

   UA-2144327-1>

               A   en  Ω

Dit zijn de eerste  en laatste letters van het Grieksche alphabet. Alpha en  Omega. In de bijbel aangegeven als het begin en het einde.  ‘Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde; Openbaring 22:13. In het  einde van de Bijbel wordt verwezen naar het begin.                                                                                                   De huwelijks bijbel welke mijn vrouw, Toos de Bruijn en ik bij ons huwelijk, 7 oktober 1955  ontvingen, heeft op de voorpagina niet deze tekst maar wel de tekens A  Ω, Alpha en Omega. Als tekst staat aan gegeven; Zo blijven dan. Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 1 Corinthiers 13:13.

Voor mijn overleden Toos en mij zelf hebben wij bij ons huwelijk en ons te leven leven, elkander beloofd  te gaan tussen de Alpha en de Omega tot de dood ons zou scheiden.    Daarbij te kiezen uit geloof hoop en liefde allereerst tot het einde voor de liefde.

De teksten het begin en het einde  en geloof, hoop en liefde hebben wij altoos als een soort van wapenschild beschouwd.                                                                                                                                                    Ik heb er nu een pagina aan besteed om reden van alleen de geschreven letters Alpha en Omega in de opening site leidde tot vragen.

Nicolaas.